Aktualności

Dotyczy zapytania ofertowego 3/02/2016

data: 25.04.2016

Spółka Zbych-Pol & Mobet zawiadamia, iż z przyczyn od nas niezależnych przedłuża proces oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 29.04.2016 r.