Aktualności

Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017

data: 24.08.2017

Informujemy, iż dokonano aktualizacji Zapytania ofertowego opublikowanego dnia 11.08.2017 r.

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu składania ofert do dnia 11.09.2017 r. Wskazany pierwotnie ostatni dzień składania ofert przypada na niedzielę (10.09.2017 r.). Pozostałe zapisy, jak i treść załączników do Zapytania ofertowego (udostępniona dn. 21.08.2017r.) pozostaje bez zmian. Załączamy aktualne zapytanie.

Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017
Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017
Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017
Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017
Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017
Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017
Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017
Aktualizacja zapytania ofertowego - 24.08.2017