Aktualności

W związku z realizacją w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Zbych - Pol & Mobet Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej bezodpadowej technologii produkcji prefabrykowanych strunobetonowych elementów z zastosowaniem innowacyjnych domieszek oraz kruszywa z recyklingu.

więcej