2006

En särskild utmärkelse på den internationella jordbruks- och industrimässan AGRO -TECH 2006 i tävlingen “Produkt med en europeisk standard” för ogenomsläppliga tankar för flytslam och flytgödsel