2018

Beviljande av God Betong certifikat av Styrelsen för Branchföreningen för tillverkare av färdigblandad betong (Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego, SPBT) i Polen