2019

Örn inom polsk byggindustri i kategorin tillverkare av byggmaterial och Örn inom byggindustrin för Republiken Polens 30 års frihet