2019

Orzeł Polskiego Budownictwa w kategorii Producent Materiałów Budowlanych i Orzeł Budownictwa 30 lecia Wolności RP