ZBYCH-POL & MOBET Sp. z o.o.

genomför ett projekt som samfinansieras från Europeiska fonder ”Implementering av resultaten av forskning och utveckling hos Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. ”

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. genomför ett projekt som samfinansieras från Europeiska fonder ”Implementering av resultaten av forskning och utveckling hos Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. ”

Projektets mål är implementering av Zbych-Pol & Mobet Sp z o.o. resultat av FoU-arbeten som utförs oberoende och på företagets vägnar av Institute of Innovation and Technology Politechniki Białostockiej Sp. z o. o.

Resultatet av projektet kommer att bli starten på produktionen av nya prefabricerade betongelement med en innovativ blandning – anjonbitumenemulsion (brospänn, takplattor – takstolar, TT-golvplattor, arkitektoniska betongsmörgåsar) och en innovativ lösning i form av ett betonghörn.

Projekt samfinansiering från EU: 5 552 730,00 PLN

Projektets totala värde är: 12 339 400,00 PLN