Implementering av forsknings- och utvecklingsresultat hos Zbych – Pol & Mobet Sp. zo.o.