Observera att bilagan till anbudsförfrågan som publicerades den 2017-08-11 har uppdaterats.

Ändringen som gjordes den 2017-08-21 avser endast borttagandet av gulmarkering på delar av texten till Förklaringen om deltagandet i förfarandet och påverkar inte på något sätt innehållet i anbudsförfrågan och föremålet för upphandlingen. Vi bifogar den uppdaterade bilagan “UPPDATERING Bilagor till anbudsförfrågan ZBYCHPOL_ostateczne_20170821.”