Już od 4 marca można zgłaszać projekty do Budżetu Pracowniczego Zbych-Pol & Mobet 2024. Każdy z pracowników firmy ma szansę na realizację wymarzonych projektów dla całej naszej społeczności na terenie zakładu. Należy pamiętać, że zgłaszane projekty nie mogą być związane z wykonywanym przez danego pracownika zakresem obowiązków. Start głosowania nad zgłoszonymi projektami odbędzie się od 15 do 24 kwietnia. Kwota do podziału – 12.000 zł.

Budżet pracowniczy to pula środków finansowych ustalona przez zarząd spółki Zbych – Pol & Mobet w kwocie 12 tysięcy złotych, do wykorzystania na działania własne przez pracowników zatrudnionych w spółce. Proces daje możliwość dyskusji i bezpośredni wypływ na decyzję o przeznaczeniu części budżetu spółki na przedsięwzięcia zgłaszane bezpośrednio przez pracowników spółki Zbych – Pol & Mobet. Należy pamiętać, że pracownik nie może zgłaszać wniosków do realizacji, związanych z jego zakresem obowiązków. Zadania zgłaszane do budżetu pracowniczego powinny służyć dobru wspólnemu pracowników zakładu. Wszelkie braki doposażenia poszczególnego działu firmy lub grupy pracowników powinny być zgłaszane bezpośredniemu przełożonemu lub kierownikom poszczególnych działów.

W przeszłości zgłaszano projekty, które niezgodnie z zasadami nie powinny znaleźć się w budżecie. Brakujący sprzęt lub drobne inwestycje w pomieszczeniach sanitarnych powinny być zgłaszane kierownikom, a następnie poddawane dyskusji z Zarządem. Priorytetem przy przyznawaniu środków budżetowych powinno być rozwijanie nowych kompetencji pracowników, niekoniecznie związanych z ich bieżącymi obowiązkami. Jeśli pracownicy administracyjni chcą nauczyć się szycia, powinni mieć taką możliwość. Również propozycje takie jak zakup stołu do tenisa stołowego są mile widziane. Taka koncepcja powinna przyświecać nam wszystkim podczas tworzenia Budżetu Pracowniczego. Priorytetem jest stworzenie zadań, które mogą służyć jako odskocznia od codziennych obowiązków pracownika – mówi Prezes Zarządu Zbych-Pol & Mobet Iwona Szczęsna-Dymel.

Zgłaszanie propozycji do Budżetu Pracowniczego potrwa od 4 do 22 marca. Z kolei głosowanie nad wnioskami odbędzie się w terminie 15 do 24 kwietnia. Poniżej przedstawiamy pełny harmonogram prac.

HARMONOGRAM

  • zgłaszanie projektów – od 4 do 22 marca 2024 roku;
  • weryfikacja wniosków – od 25 marca do 05 kwietnia 2024 roku;
  • czas na odwołania, uzupełnienie dokumentacji, poprawa wniosków – od 09 do 12 kwietnia 2024 roku;
  •  głosowanie – od 15 do 24 kwietnia 2024 roku
  • ogłoszenie wyników – 30 kwietnia 2024 roku
  • realizacja zadań – do 31 grudnia 2024 roku

PEŁNY REGULAMIN BUDŻETU PRACOWNICZEGO ZBYCH-POL & MOBET ZNAJDZIESZ TUTAJ (KLIKNIJ)