Informacja o wyborze dostawcy linii technologicznej.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż procedura związana z wyborem dostawcy linii technologicznej do produkcji prefabrykowanych elementów strunobetonowych – płyt, w ramach zapytania ofertowego nr 1/2017 została zakończona.

Do realizacji dostawy wybrano firmę NORDIMPIANTI SYSTEM S.R.L / CHIETI(CH)VIA ERASMO PIAGGIO 19/A CAP 66100