Aktualizacja zapytania ofertowego 05.09.2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż dokonano aktualizacji Zapytania ofertowego opublikowanego dnia 11.08.2017 r.

Aktualizacja dotyczy:

– zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zaplanowanych do nabycia maszyn/urządzeń (między innymi zmiana zaplanowanych sztuk, rezygnacja z części maszyn/urządzeń, dodania nowych maszyn/urządzeń). Obowiązujący opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym aktualnym zapytaniu ofertowym.

– wydłużenia okresu składania ofert do dnia 18.09.2017 r.

Pozostałe zapisy, jak i treść załączników do Zapytania ofertowego (udostępniona dn. 21.08.2017r.) pozostaje bez zmian. Załączamy aktualne zapytanie.