Uppdaterad anbudsförfrågan 2017-09-05

Kära kunder,

Observera att anbudsförfrågan som publicerades den 2017-08-11 har uppdaterats.

Uppdateringen avser:

– ändringar i beskrivningen av föremålet för upphandlingen när det gäller planerade inköp av maskiner/utrustning (bl.a. ändring av planerade kvantiteter, avstående av vissa maskiner/utrustning, tillägg av nya maskiner/utrustning). Den aktuella beskrivningen av föremålet för upphandlingen finns i den bifogade aktuella anbudsförfrågan.

– förlängning av anbudstiden t.o.m. 2017-09-18

Annat innehåll och bilagorna till anbudsförfrågan (publicerade den 2017-08-21) förblir oförändrade. Vi bifogar den aktuella förfrågan.