Uppdaterad anbudsförfrågan – 2017-08-24

Observera att anbudsförfrågan som publicerades den 2017-08-11 har uppdaterats.

Ändringen avser förlängning av anbudstiden t.o.m. 2017-09-11. Den ursprungligen angivna sista anbudsdagen infaller på en söndag (2017-09-10). Annat innehåll och bilagorna till anbudsförfrågan (publicerade den 2017-08-21) förblir oförändrade. Vi bifogar den aktuella förfrågan.