Informujemy, iż dokonano aktualizacji Załącznika do zapytania ofertowego opublikowanego dnia 11.08.2017 r.

Zmiana, dokonana dnia 21.08.2017 r., dotyczy wyłącznie usunięcia zaznaczenia na żółto części tekstu w Oświadczeniu o spełnieniu udziału w postępowaniu i nie wpływa w żaden sposób na zakres merytoryczny treści zapytania ofertowego i przedmiotu zamówienia. Załączamy zaktualizowany załącznik „AKTUALIZACJA Załączniki do Zapytanie ofertowe ZBYCHPOL_ostateczne_20170821.”