Aktualizacja zapytania ofertowego – 24.08.2017

nformujemy, iż dokonano aktualizacji Zapytania ofertowego opublikowanego dnia 11.08.2017 r.

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu składania ofert do dnia 11.09.2017 r. Wskazany pierwotnie ostatni dzień składania ofert przypada na niedzielę (10.09.2017 r.). Pozostałe zapisy, jak i treść załączników do Zapytania ofertowego (udostępniona dn. 21.08.2017r.) pozostaje bez zmian. Załączamy aktualne zapytanie.