Inwestycja pierwsza w Polsce i druga w Europie

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. wzięła udział w strategicznej budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Uczestnictwo firmy w niniejszej inwestycji polegało na wyprodukowaniu oraz dostawie bloków betonowych typu Xbloc i XblocPlus.

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. na zlecenie N.V. Besix SA, NDI S.A i NDI Sp. z o.o. wg opatentowanej technologii DMC wyprodukowała ponad 10 000 szt. prefabrykatów w trzech typach i gabarytach od 1 do 5m3. Do produkcji wykorzystano łącznie 21 958,54 m3 betonu o wymagającej, specjalistycznej recepturze zatwierdzonej na kontrakcie.

Przygotowano projekt mieszanki betonowej i dobrano odpowiednie surowce tak, aby ciężar 1 m3 betonu, przy napowietrzeniu na poziomie 4,5% był nie mniejszy niż 2,34t. Zastosowano wysokiej jakości surowce, gwarantujące powtarzalność wyników. Szczególnie istotne było zachowanie odpowiedniego gradientu temperatury podczas hydratacji cementu wewnątrz elementu a jego otoczeniem oraz odporność na wodę morską. W całym procesie produkcji stałej kontroli podlegały: wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, pomiar gęstości, wskaźnik wodno-cementowy, konsystencja oraz temperatura mieszanki.

Formowanie elementów miało istotny wpływ na jakość powierzchni nietypowego kształtu xbloc+. Powierzchnia skośna, wymagała precyzyjnego podawania mieszanki, zastosowania odpowiedniej antyadhezji i zagęszczania. Po rozformowaniu, każdy element otrzymał swój niepowtarzalny kod identyfikacyjny, który po wbudowaniu miał swoje współrzędne geograficzne położenia na falochronie.

Innowacyjna mieszanka betonowa z zastosowaniem anionowej emulsji bitumicznej w prefabrykacji.

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.” do naszej oferty został wprowadzony produkt w postaci innowacyjnej mieszanki betonowej z zastosowaniem anionowej emulsji bitumicznej podwyższającej parametry techniczne strunobetonowych elementów prefabrykowanych takich jak:

– płyty stropowe sprężone wielootworowe – wykorzystywane jako gotowe elementy stropów płytowych dla wszelkiego rodzaju budownictwa – mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, przemysłowego; stropy budynków socjalnych i technicznych stropy parkingów tarasów obiektów wielko powierzchniowych wykorzystywane również jako stropodachy.

– przęsła mostowe – jako ustroje nośne obiektów mostowych, estakad i wiaduktów drogowych i kolejowych.

– dźwigary dachowe – więźby – przy wznoszeniu obiektów wielko – powierzchniowych takich jak np. hale magazynowo logistyczne, hale produkcyjne, wszelkiego rodzaju sortownie spalarnie, obiekty przeznaczone dla rolnictwa obory wiaty magazynowe.

– płyty stropowe TT – stropy obiektów wielkopowierzchniowych: tj. parkingi, centra handlowe, również stropodachy obiektów przemysłowych,

oraz warstwy fakturowej w ścianach warstwowych z betonu architektonicznego stosowanych jako gotowe elementy w budownictwie jednio – i wielokondygnacyjnym. Wykonanie warstwy fakturowej z betonu z domieszką bitumiczną, zapobiega trwałemu zawilgoceniu murów, tworzy estetyczną i trwałą elewację budynku.

Przeprowadzone analizy obejmowały szereg badań doświadczalnych, umożliwiających wykonanie ww. produktów prefabrykowanych o podwyższonych właściwościach trwałościowych w stosunku do produktów dostępnych na rynku.

Otwarcie nowej hali produkcyjnej