ZBYCH-POL & MOBET Sp. z o.o. genomför ett projekt vid namn “Implementering av forsknings- och utvecklingsresultat hos Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.” som medfinansieras av EU:s fonder