All timeline stories.

2019

Orzeł Polskiego Budownictwa w kategorii Producent Materiałów Budowlanych i Orzeł Budownictwa 30 lecia Wolności RP

2014 – 2018

Skrzydła Sukcesu Lafarge

2018

Oddanie do użytku kolejnej wielkopowierzchniowej hali produkcyjnej

2018

Poszerzenie zakresu działalności o projektowanie i montaż

2018

Przyznanie Certyfikatu Dobry Beton przez Zarząd SPBT w Polsce

2018

Przekroczenie progu 200 pracowników

2017

Wejście na rynek betonowych prefabrykatów sprężonych

2016

Rebranding logo firmowego

2012 – 2013

Gazele Biznesu przynależność do grona najdynamiczniej rozwijających się firm

2011

Dalszy rozwój eksportu – produkcja i dostawa prefabrykowanych barier drogowych