Innowacyjna mieszanka betonowa z zastosowaniem anionowej emulsji bitumicznej w prefabrykacji.

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o.” do naszej oferty został wprowadzony produkt w postaci innowacyjnej mieszanki betonowej z zastosowaniem anionowej emulsji bitumicznej podwyższającej parametry techniczne strunobetonowych elementów prefabrykowanych takich jak:

– płyty stropowe sprężone wielootworowe – wykorzystywane jako gotowe elementy stropów płytowych dla wszelkiego rodzaju budownictwa – mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, przemysłowego; stropy budynków socjalnych i technicznych stropy parkingów tarasów obiektów wielko powierzchniowych wykorzystywane również jako stropodachy.

– przęsła mostowe – jako ustroje nośne obiektów mostowych, estakad i wiaduktów drogowych i kolejowych.

– dźwigary dachowe – więźby – przy wznoszeniu obiektów wielko – powierzchniowych takich jak np. hale magazynowo logistyczne, hale produkcyjne, wszelkiego rodzaju sortownie spalarnie, obiekty przeznaczone dla rolnictwa obory wiaty magazynowe.

– płyty stropowe TT – stropy obiektów wielkopowierzchniowych: tj. parkingi, centra handlowe, również stropodachy obiektów przemysłowych,

oraz warstwy fakturowej w ścianach warstwowych z betonu architektonicznego stosowanych jako gotowe elementy w budownictwie jednio – i wielokondygnacyjnym. Wykonanie warstwy fakturowej z betonu z domieszką bitumiczną, zapobiega trwałemu zawilgoceniu murów, tworzy estetyczną i trwałą elewację budynku.

Przeprowadzone analizy obejmowały szereg badań doświadczalnych, umożliwiających wykonanie ww. produktów prefabrykowanych o podwyższonych właściwościach trwałościowych w stosunku do produktów dostępnych na rynku.