Inwestycja pierwsza w Polsce i druga w Europie

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. wzięła udział w strategicznej budowie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Uczestnictwo firmy w niniejszej inwestycji polegało na wyprodukowaniu oraz dostawie bloków betonowych typu Xbloc i XblocPlus.

Zbych-Pol & Mobet Sp. z o.o. na zlecenie N.V. Besix SA, NDI S.A i NDI Sp. z o.o. wg opatentowanej technologii DMC wyprodukowała ponad 10 000 szt. prefabrykatów w trzech typach i gabarytach od 1 do 5m3. Do produkcji wykorzystano łącznie 21 958,54 m3 betonu o wymagającej, specjalistycznej recepturze zatwierdzonej na kontrakcie.

Przygotowano projekt mieszanki betonowej i dobrano odpowiednie surowce tak, aby ciężar 1 m3 betonu, przy napowietrzeniu na poziomie 4,5% był nie mniejszy niż 2,34t. Zastosowano wysokiej jakości surowce, gwarantujące powtarzalność wyników. Szczególnie istotne było zachowanie odpowiedniego gradientu temperatury podczas hydratacji cementu wewnątrz elementu a jego otoczeniem oraz odporność na wodę morską. W całym procesie produkcji stałej kontroli podlegały: wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, pomiar gęstości, wskaźnik wodno-cementowy, konsystencja oraz temperatura mieszanki.

Formowanie elementów miało istotny wpływ na jakość powierzchni nietypowego kształtu xbloc+. Powierzchnia skośna, wymagała precyzyjnego podawania mieszanki, zastosowania odpowiedniej antyadhezji i zagęszczania. Po rozformowaniu, każdy element otrzymał swój niepowtarzalny kod identyfikacyjny, który po wbudowaniu miał swoje współrzędne geograficzne położenia na falochronie.