2002

Przejęcie od Skarbu Państwa przedsiębiorstwa Mobet w upadłości