Nietypowe prefabrykaty mostowe na Islandię

Zadaniem projektu było przekrycie mostem drogowym, koryta rzeki wraz z jej terasą zalewową, na przeciwległych brzegach rzeki w rozpiętości 43 m.

Zadaniem projektu było przekrycie mostem drogowym, koryta rzeki wraz z jej terasą zalewową, na przeciwległych brzegach rzeki w rozpiętości 43 m.

Pomiędzy przyczółkami skrzydłowymi, żelbetowymi rozpostarto dwie dwuteowe belki stalowe w odległości 5,3 m. Konstrukcję nośną podparto dodatkowo dwiema, ukośnymi podporami usztywniającymi, umieszczonymi na ¼ rozpiętości głównych belek stalowych. Na tak przygotowany ustrój ułożono, poprzecznie do głównych belek stalowych, 38 licujących się płyt żelbetowych o grubości 14 cm i długości 9,1 m. Długość płyt stanowi użytkową szerokość całego mostu pod zalanie nadbetonem. Płyty wykonano w naszym zakładzie prefabrykacji z betonu architektonicznego.

Produkcja odbywała się pod stałą kontrolą z zastosowaniem wszelkich badań pomiarowych. W każdej z płyt ukształtowano sześć przelotowych gniazd do monolitycznego połączenia z pionowymi bolcami wystawionymi z głównych belek stalowych.  Dno płyt jest ukształtowane trójpłaszczyznowo z nieznacznym odgięciem ku górze. Płyty oparto jako przęsłowo – wspornikowe z dwustronnymi wspornikami o wysięgu 1,8 m, co wymagało solidnego dozbrojenia nadbetonu w górnej strefie. Beton został zaprojektowany zgodnie z ekspozycją wymaganą dla klimatu subpolarnego z klasy C50/60 XS2, XF4, dmax =16 mm, zawartość chlorków 0,14, w/c= 0,4 zawartość powietrza 5 – 7%, ponieważ powierzchnia betonu architektonicznego, jest stale narażana na czynniki atmosferyczne.